Debut blog anhlt.net - Xàm ngôn loạn ngữ, gõ phím bình thiên hạ

I really blog.

Mở bát

Là thằng đàn ông, trong bát phở của tao bao giờ cũng ngập hành
~ Là thằng dev, nhất định phải có một cái blog ...

Quán triệt phương châm trên, sau nhiều lần trầy trật đổi hết platform này đến platform khác cuối cùng tôi quyết định clone template từ 1 open source trên Github để dựng cái blog này.

Hi vọng năm 2020 sẽ tập tành viết lại và viết nhiều, còn viết về cái gì thì chưa biết 😅😅😅

Excited…