anhlt
Sống, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Tào Lao
(thằng này anh họ Tào Tháo).
~ Tào Tuấn ~

Recent writing ...

Có một con đường, mang tên Trần Duy Hưng ...

“Có một con đường,  mang tên Trần Duy Hưng ... “ Nếu một ngày đẹp trời, em có hỏi tôi “Anh oie cung đường nào của Hà Nội đẹp nhất?” Ngồi xuống đi tôi sẽ chẳng ngại ngần kể cho em nghe về đường Trần Duy Hưng.

Best Wishes For You

Nhân ngày ai cũng biết là ngày gì ...

Câu chuyện mùa thu

Hằng năm cứ vào cuối tháng 7, lá ngoài đường chưa rụng và trên không mếu có một gợn mây nào, lòng tôi lại nao nao những kỷ niệm hoang mang của những năm về trước ...

echo "Hello World";

Em ơi mình đạ yêu nhau được ấy tháng rồi ...

Từ từ thôi anh ơi, em mệt ...